از تاریخ
تا تاریخ
بزرگسال
کودک
نوزاد
تاریخ رفت از
تاریخ رفت تا
بزرگسال
کودک
نوزاد
رفت
تعداد شب
تاریخ برگشت
25/09/2018
بزرگسال
کودک
نوزاد

به زودی فعال خواهد شد


قوانین رزرو اینترنتی

رزروهای اینترنتی که از روی این سایت انجام می پذیرند به منزله رزرو قطعی بوده و قابل کنسل و استرداد نمی باشند.

کلیه آژانس های همکار یا مسافرانی که قصد خرید از این سایت را دارند، در انتهای رزرو به درگاه پرداخت بانک هدایت شده و پس از پرداخت وجه رزرو مورد نظر خود شماره رسید دیجیتالی و شماره پیگیری به آنان ارائه خواهد شد.

دقت بفرمایید که تا پیش از پرداخت در درگاه بانک هیچگونه مسئولیت و تعهدی متوجه این شرکت نمی باشد و در زمان پرداخت نیز اولویت با کسی است که زودتر مبلغ را پرداخت نماید.

در صورت پرداخت مبلغ رزرو در درگاه بانک و بازگشت به این وب سایت، در صورت تکمیل احتمالی ظرفیت، وجه پرداختی اتواتیک وار به پرداخت کننده مسترد و رزرو باطل می گردد و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارد.

پکیج های پیشنهادی

قیمت از1,200

اسپانيا

مشاهده

قیمت از1,200

اسپانيا

مشاهده

قیمت از200,000

وقت سفارت

مشاهده

قیمت از200,000

وقت سفارت

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده

$56

تک تین سفر

مشاهده